Tin tức & Sự kiện

Thông báo học viên

Thông báo bổ sung thông tin tên đề tài và tên đơn vị thực tập tốt nghiệp khóa X18DNG1,2; X19DNG1,2,3; X20DNG1,2 và X12DNG1,2
15/08/2017 15:13:56

 

Các học viên có tên trong danh sách làm khóa luận tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Kế toán phải liên hệ Giảng viên hướng dẫn, bổ sung tên đơn vị thực tập và tên đề tài trước ngày 30/08/2017.
 
Việc bổ sung tên đơn vị thực tập và tên đề tài các bạn kích chọn Tại Đây để cập nhật bổ sung đầy đủ thông tin, Riêng phần giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp sau khi cập nhật các bạn phải gửi bản giấy về Trung Tâm ĐTTT & Bằng 2 trước ngày 30/08/2017. Sau thời gian trên nếu các học viên không bổ sung đầy đủ các thông tin và chưa liên hệ Giảng viên hướng dẫn Trung tâm sẽ loại bỏ tên khỏi danh sách làm khóa luận tốt nghiệp.
 
(Các bạn kích chọn tại "Tại đây" để xem danh sách và cập nhật đơn vị thực tập và tên đề tài)

 

Thông báo học viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2018 Đại học Duy Tân