Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch học tập

Lịch thi kết thúc học phần khóa X18DNG đợt học 11 năm 2014-2015
03/02/2015 13:11:05

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TC

KHÓA

LỚP

THỜI GIAN THI

NGÀY THI

LẦN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

GHI CHÚ

1

Nghệ Thuật Đàm Phán

2

X18DNG1

X18QTH

15h30

14/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

2

Nghệ Thuật Đàm Phán

2

X18DNG2

X18QTH

15h30

14/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

3

Lập Trình Cơ Sở

4

X18DNG1_P

X18TPM

07h30

15/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

4

Mạng Máy Tính

3

X18DNG1_P

X18TPM

09h30

15/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

5

Lập Trình C trong Unix/Linux

3

X18DNG1

X18TPM

15h30

14/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

6

Phân Tích & Thiết Kế HĐT

2

X18DNG1

X18TPM

13h30

14/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

7

Phân Tích & Thiết Kế HĐT

2

X18DNG1_P

X18TPM

13h30

14/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

8

Anh Ngữ Cao Cấp 1

2

X18DNG2

X18QTH

13h30

14/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

9

Anh Ngữ Cao Cấp 1

2

X18DNG1

X18QTH

13h30

14/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

10

Quản Trị Tài Chính 2

3

X18DNG1

X18QTH

17h30

14/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

11

Quản Trị Tài Chính 2

3

X18DNG2

X18QTH

17h30

14/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

 

Kế hoạch học tập khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2019 Đại học Duy Tân